Kitchen at Holmes

Marylebone

Location

Kitchen at Holmes

Address
108 Baker Street, Marylebone
London
W1U 6LJ