Panas Gurkha Restaurant

Lewisham

Location

Panas Gurkha Restaurant

Address
318 Lee High Road Lewisham
London
SE13 5PJ

Reviews

TripAdvisor

Traveller Rating:


Based on 450 reviews

Loading reviews for Panas Gurkha Restaurant